מהנדס/ת אלקטרוניקה בתחום FPGA

תואר ראשון לפחות בהנדסת אלקטרוניקה

ניסיון בתכנון כרטיסים וחומרה FPGA