מתכנן/נת – מהנדס/ת מכונות

תואר ראשון לפחות הנדסת מכונות מאוניברסיטה מוכרת

ניסיון בתכנון כלים ומוצרים מכניים